Tuesday, October 9, 2018

"Скъпа Емма"

„Скъпа Емма“
Книгата, която ме докосна и заживя в дните ми, е ,,Скъпа Емма” на Гарт Калахан. Книгата е посланието на един баща към неговата дъщеря, изразено върху 826 салфетки. ,,Скъпа Емма” заявява силата на бащината обич, изважда проблемите за комуникацията и любовта, отделя внимание на всичко значимо, което присъства в дните ни- чест, достойнство, приятелство. Тя е изповед на един любящ баща, посветил всеки оставащ от краткия му живот ден да засвидетелства любовта си и да ѝ предаде важните уроци на живота.
Александра Димова, XIIг клас, Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

No comments:

Post a Comment