Thursday, October 18, 2018

Заключителна пресконференция по проект "Библиотека - тийнейджъри - книги " Договор МК - ДБФ - 18/30.03.2018

Моменти от пресконференцията по проект " Библиотека - тийнейджъри - книги"

No comments:

Post a Comment