Friday, October 5, 2018

Стихотворение от Петя Кумчева

Мечта 

 

Всеки има си мечта, 

независимо каква е тя.

Но за миг спреш ли да мечтаеш, 

животът скучен става и го знаеш.

 

Не ще се сбъдне всичко,

но имаш ли мечта,

независимо каква е тя,

ще ти донесе радост не тъга.

 

Мечтай без да спираш,

мечтай със сърцето си.

                                                                                                           

No comments:

Post a Comment